Godt nytår

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et godt nytår. Vi håber at der i løbet af forsommeren igen åbnes op for Danmark, at mange af restriktionerne lempes, så vi i Fredericia Triathlon Team igen kan mødes til sociale arrangementer, da det er dem der holder klubben sammen.

Samtidig vil vi gerne takke jer medlemmer for trofast at bakke op om Fredericia Triathlon Team, selvom det har været en tid med mange begrænsninger. Vi har mere eller mindre det samme antal medlemmer som vi havde inden pandemien hvilket vi er meget stolte af, der er mange klubber der lider på grund af nedgang i medlemstallet, hvilket selvfølgeligt gør ondt i økonomien.

Godt nytår til jer alle.

Konstituerende bestyrelsesmøde ny bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2020 nåede lige inden sommer ferien at afholde et konstituerende bestyrelsesmøde. På mødet konstiturede bestyrelsen sig således:

 • Formand Carsten Andersen
 • Kasserer Jan Søe Dybdal
 • Børn og unge Thomas Bech
 • Trænere og Træning Henrik Thomsen
 • Aktiviteter Jesper Trier
 • Sponsorer og tøj Jan Tolstrup
 • IT Thomas Sigurdsson

Hele bestyrelsen kan ses her: http://fredericiatriathlonteam.dk/?page_id=222

Organisationsplan:

Generalforsamlingen 2020

Protokol fra generalforsamlingen 24.juni 2020 kl. 19.00 thansen loungen

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Claus Christoffersen valgt til dirigent. Karsten Olsen og Helle Middelhede valgt som stemmetællere.

2. Formand beretning. – Formandens beretning godkendt

3 Årsregnskab. – Regnskab og budget godkendt

4 Indkomne forslag:
                        a. Fra bestyrelsen. – Ingen indkomne forslag
                        b. Fra medlemmerne. – Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. – Kontingentet bibeholdes som det er

6. Valg af bestyrelse:
   Lige årstal:     Formand Carsten Andersen genvalg                       
                                  Bestyrelsesmedlem Tine Pedersen ikke genvalg
                                  Bestyrelsesmedlem   Dorthe Jensen ikke genvalg
                                  Bestyrelsesmedlem   Henrik Thomsen genvalg
     Ulige årstal:    Bestyrelsesmedlem   Jesper Abildgaard udtræder.
                                  Bestyrelsesmedlem
                                  Bestyrelsesmedlem

Tilstede var 37 stemmeberettigede der hver kunne afgive fire stemmer ialt 148 stemmer i alt.

Carsten Andersen valgt til formand uden modkandidat

Henrik Thomsen valgt for to år

Jesper Trier valgt for to år

Jan Tolstrup valgt for to år

Thomas Sigurdsson valgt for et år

Charlotte Boye ikke valgt

Afgivne stemmer i alt 148

7. Valg af to suppleanter.

Charlotte Boye valgt til 1. suppleant

Ole Nikolajsen valgt til 2. suppleant

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

Helle Lykke valgt til bilagskontrollant

Ole Nikolajsen valgt til bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt.

Thomas Bech året triathlet

Mathias Amtoft årets præstation

Generalforsamlingen 2020

Kære medlemmer Til generalforsamlingen onsdag d. 24. juni kl. 19.00 i thansen loungen Monjasa Park er der ikke indkommet nogle forslag. Der er almindeligt valg til bestyrelsen på 3 bestyrelsesposter for 2 år og en bestyrelsespost for et år. Til de fire ledige poster opstiller følgende medlemmer:

Henrik Thomsen genopstiller til bestyrelsen

Charlotte Boye

Thomas Sigurdsson

Jesper Trier

Jan Tolstrup

Som udgangspunkt er det følgende poster der skal besættes efter generalforsamlingen:

Træning:

·      Kontakt til trænere for seniorer

·      I samarbejde med trænerne udarbejde plan for den daglige træning

·      Sikre at vi har en veluddannet og opdateret trænerstab

·      Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. samarbejdsaftale

·      Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. administrering af svømmearmbånd

IT:

·      Vedligeholde og udvikle vores hjemmeside

·      Vedligeholde og udvikle vore SOME

·      Administrere webhotel

·      Administrere domænenavne

·      Komme med input til mulige digitaliseringsmuligheder

Sponsorer og tøj:

·      Opsøge og indgå aftaler med potentielle sponsorer

·      Vedligeholde og opdatere eksisterende sponsorater

·      Sponsorpleje

·      Kontakt til leverandør af klubtøj

Aktiviteter:

·      Klubfest- julefrokost mm.

·      Klubaftener med sponsorer

·      Fællesspisninger

·      Interne trænings turneringer

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2. Formand beretning. 3.Årsregnskab. 4.Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse afkontingent.

6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:

Formand (direkte valg) CarstenAndersen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensenmodtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersenmodtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsenmodtager genvalg

b. Ulige årstal:

Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaardønsker at udtræde af bestyrelse for at hellige sig ungdomsafdelingen. Der skal vælges et nyt medlem for 1 år.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

På bestyrelsens vegne

Carsten

Husk generalforsamling 24. juni

Kære medlemmer

Husk at vi afholder generalforsamling onsdag d. 24. juni 2020 kl. 19.00 i thansen loungen, Monjasa park.

Fra kl. 17.00 holder Pølsekutteren ved loungen og der vil være mulighed for at få lidt til ganen på klubbens regning.

Husk at kandidater skal til bestyrelsen og forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes på ny senest i morgen onsdag d. 17. juni 2020, da dette juridisk er at betragte som en ny generalforsamling.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:
    Formand (direkte valg) Carsten Andersen modtager genvalg
    Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen modtager genvalg

b. Ulige årstal:
    Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaard ønsker at udtræde af bestyrelse for     at hellige sig ungdomsafdelingen. skal vælges et nyt medlem for 1 år.
    Bestyrelsesmedlem
    Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

Som udgangspunkt er det følgende poster der skal besættes efter generalforsamlingen:
Træning:

 • Kontakt til trænere for seniorer
 • I samarbejde med trænerne udarbejde plan for den daglige træning
 • Sikre at vi har en veluddannet og opdateret trænerstab
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. samarbejdsaftale
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. administrering af svømmearmbånd

IT:

 • Vedligeholde og udvikle vores hjemmeside
 • Vedligeholde og udvikle vore SOME
 • Administrere webhotel
 • Administrere domænenavne
 • Komme med input til mulige digitaliseringsmuligheder

Sponsorer og tøj:

 • Opsøge og indgå aftaler med potentielle sponsorer
 • Vedligeholde og opdatere eksisterende sponsorater
 • Sponsorpleje
 • Kontakt til leverandør af klubtøj

Aktiviteter:

 • Klubfest- julefrokost mm.
 • Klubaftener med sponsorer
 • Fællesspisninger
 • Interne trænings turneringer

På bestyrelsens vegne
Carsten

Forhåbentligt endelig dato generalforsamling 2020

Vi har nu clearet af med Fredericia idrætscenter at vi i deres lokaler må forsamles op til 500 personer, derfor indkaldes hermed til generalforsamling i Fredericia Triathlon Team onsdag d. 24. juni 2020 kl. 19.00 i thansen loungen ved stadion med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:
    Formand (direkte valg) Carsten Andersen modtager genvalg
    Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen modtager genvalg

b. Ulige årstal:
    Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaard ønsker at udtræde af bestyrelse for     at hellige sig ungdomsafdelingen. skal vælges et nyt medlem for 1 år.
    Bestyrelsesmedlem
    Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

Da dette juridisk er at betragte som indkaldelse til en ny generalforsamling, skal kandidater der ønsker at stille op til en bestyrelsespost indsendes til bestyrelsen igen. Det samme skal forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Som udgangspunkt er det følgende poster der skal besættes efter generalforsamlingen:
Træning:

 • Kontakt til trænere for seniorer
 • I samarbejde med trænerne udarbejde plan for den daglige træning
 • Sikre at vi har en veluddannet og opdateret trænerstab
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. samarbejdsaftale
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. administrering af svømmearmbånd

IT:

 • Vedligeholde og udvikle vores hjemmeside
 • Vedligeholde og udvikle vore SOME
 • Administrere webhotel
 • Administrere domænenavne
 • Komme med input til mulige digitaliseringsmuligheder

Sponsorer og tøj:

 • Opsøge og indgå aftaler med potentielle sponsorer
 • Vedligeholde og opdatere eksisterende sponsorater
 • Sponsorpleje
 • Kontakt til leverandør af klubtøj

Aktiviteter:

 • Klubfest- julefrokost mm.
 • Klubaftener med sponsorer
 • Fællesspisninger
 • Interne trænings turneringer

På bestyrelsens vegne
Carsten

Udsættelse af online generalforsamling 25. maj

Kære medlemmer,

da vi har erfaret at jurister hos DGI og DIF har den klare holdning at afholdelse af en online generalforsamling kun er lovlig hvis dette er beskrevet i vore vedtægter, ser vi os desværre endnu engang nødsaget til at udsætte generalforsamlingen der er planlagt til afholdelse i morgen d. 25. maj.

Vi er meget ærgerlig over endnu engang at måtte udsætte generalforsamlingen, men vi mener ikke i bestyrelsen at vi kan afholde en online generalforsamling når det ikke fremgår af vore vedtægter at det er tilladt, og juristerne vurderer at generalforsamlingen derfor ikke vil være lovlig.

Juristernes vurdering er som følger:

Spørgsmål:

Kan vi vælge at holde generalforsamlingen digitalt i stedet for som et fysisk møde, og derved undgå at udsætte generalforsamlingen?

Svar:

Som udgangspunkt er svaret nej. Der kan nemlig kun holdes elektronisk generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne. Det skyldes, at en elektronisk gennemførelse af en generalforsamling adskiller sig meget fra den traditionelle fysiske generalforsamling, og derfor er det et tema, som medlemmerne skal have forholdt sig til ved at have stemt om en vedtægtsregel om det.

Men en forening kan dog, som tiden går, være i en nødretssituation, så det er presserende og nødvendigt at få gennemført generalforsamlingen. Derfor kan det være lovligt at holde generalforsamlingen elektronisk, selvom vedtægterne ikke indeholder en regel om det.

I kan se hele svaret her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreninger-generalforsamlingen-i-en-tid-med-corona

Vi håber på jeres forståelse for at vi desværre endnu engang må aflyse generalforsamlingen, vi vil nu nøje følge Mette Frederiksens udmeldinger og indkalde til en fysisk generalforsamling så snart det vil være muligt at mødes fysisk.

En god søndag aften til jer alle.

På bestyrelsens vegne

Carsten Andersen

Ny dato for generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Fredericia Triathlon Team mandag d. 25. maj 2020 kl. 19.00 i klublokalet med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.
b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:
Formand (direkte valg) Carsten Andersen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensen modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersen modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen modtager genvalg

b. Ulige årstal:
Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaard ønsker at udtræde af bestyrelse for at hellige sig ungdomsafdelingen. skal vælges et nyt medlem for 1 år.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

På bestyrelsens vegne
Carsten

Langsom genopstart ungdomstræning

Kære Stjernefrø og forældre!

Vi har i trænerteamet her til aften drøftet muligheden for at genstarte ungdomstræningen, selvfølgelig med forbehold for alle gældende retningslinjer omkring træning under corona krisen. Vi forventer at sætte gang i træningen fra tirsdag d.5 maj, dog kommer den til at foregå i tre grupper og via først til mølle tilmelding.

For at du/dit barn kan deltage, så SKAL vi have et tilsagn fra en forældre omkring din deltagelse. Træningen vil blive udført i små træningsgrupper, hvor vi er fysisk tilstede i grupper med 8 atleter + 2 træner. I træningsgrupperne vil træningen være planlagt, så vi kan holde den nødvendige afstand.Inden du dukker op til en træning, så bedes du have læst DIF anbefalinger: https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/4/20200420_prmdiftilpasseranbefalingeromudendrsidrt

Opdelingen i grupperne vil være de normale aldersgrupperinger og selve tilmeldingen vil foregå i et separat opslag i Facebook gruppen.

13+ gruppen: Jesper Abildgaard Nielsen

10-12: Kristian Tønnesen og Tobias Jakobsen

6-9: Betina Meilandt og Simone Jacobsen

Der vil i den kommende periode ikke være nogen fællessamling inden træning og heller ikke snacks efter træning. Du skal møde op omklædt, da der ikke vil være mulighed for hverken bad eller omklædning i klubben. Alle bedes medbringe håndsprit, så vi passer på hinanden.

Vi glæder os meget til at få sat gang i fællestræningerne og håber på den sædvanlige gode energi.

Vh trænerteamet.

Corona situationen

Kære medlemmer,
Bestyrelsen afholdt torsdag aften et Corona bestyrelsesmøde på afstand udenfor hos Dorthe.
På bestyrelsesmødet drøftede vi den specielle situation vi står i lige nu, og hvordan vi ser den nærmeste fremtid.

Specielt brugte vi en del tid på at gennemgå vores budget for 2020. Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi er meget usikre på hvordan året ender rent økonomisk da der er rigtigt mange spørgsmålstegn der hober sig op omkring vores økonomi som hvad mister vi af indtægter og hvilke omkostninger skal vi betale, er der mulighed for at søge refusion på nogle af de tabte indtægter vi måske kommer til at mangle i regnskabet når året skal gøres op. Vi har heldigvis en rigtig god økonomi i klubben og skal nok overleve denne specielle situation.


Udover økonomien drøftede vi også muligheden for stille og roligt at åbne op for fællestræning. Der er nu iflg. DIF og DGI åbnet op for begrænset fælles udendørstræning. Derfor vil vi nu stille og roligt begynde at starte nogle af vore udendørs træningstilbud op igen i henhold til de retningslinjer der er kommet fra DIF/DGI. Så snart vi har afklaret hvilke tilbud vi kan starte op med vil der komme yderlig information ud til jer.


Bestyrelsen drøftede også muligheder for afholdelse af den udskudte generalforsamling. Vi besluttede også at vi vil arbejde hen mod afholdelse af en fysisk generalforsamlingen mandag d. 25. maj. Yderlig information vil tilgå i indkaldelsen.Hvis det heller ikke bliver muligt denne dag, vil vi arbejde på at afholde en virtuel generalforsamling hurtigst muligt herefter.


Selvom det er en speciel tid håber vi i bestyrelsen at i kan holde modet oppe og bruger det fantastiske april vejr til at vedligeholde træningen i. God weekend til jer alle.