Generalforsamling 7. juni 2021 kl. 19.00

I henhold til vedtægterne udsendes hermed de indkomne kandidater til valg til bestyrelsen og indkomne forslag.

På valg til bestyrelsen er:

 • Jan Søe der modtager genvalg
 • Thomas Bech der modtager genvalg
 • Thomas Sigurdsson der modtager genvalg

Der er ikke indkommet yderligere kandidater.

Indkomne forslag.

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring. Det drejer sig om en helt ny paragraf, der skal muliggøre afholdelse af virtuel generalforsamling hvis vi igen kommer ud en en situation lignende situation som den vi har haft i 2020 og 2021. Forslaget til vedtægtsændring kan ses ved at klikke her.

På bestyrelsens vegne

Carsten 

Husk generalforsamlingen d. 7. juni kl. 19.00

Lige en reminder på at vi afholder generalforsamling mandag d. 7. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalet med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Formandens beretning
 3. Årsregnskab
 4. Indkomne forslag
  1. Fra bestyrelsen
  2. Fra medlemmerne
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
  • Lige år:
   • Formand (Direkte valg)
   • Bestyrelsesmedlem
   • Bestyrelsesmedlem
   • Bestyrelsesmedlem
  • Ulige år:
   • Bestyrelsesmedlem Jan Søe Dybdal
   • Bestyrelsesmedlem Thomas Bech
   • Bestyrelsesmedlem ThomasSigurdsson
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af bilagskontrollant og valg af bilagskontrollantsuppleant
 9. Eventuelt

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

Fællesspisning

Hej med jer. 
Sæt et kæmpe stort ❌ i kalenderen Tirsdag d 15/6 kl 19:00 

Vi håber at det kan lade sig gøre at lave Fællesspisning. 

Nærmere info kommer. 

Har du lyst til at give en hånd med så giv besked til Jesper Trier 

Vi skal bruge 3-4 stk til at hjælpe.

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen i Fredericia Triathlon Team har i forbindelse med den nuværende Corona situation og de gældende restriktioner, valgt at udsætte generalforsamlingen, der skulle være afholdt senest med udgangen af marts, til 7. juni 2021. Vi håber i har forståelse for at det har været nødvendigt at udsætte generalforsamlingen indtil regeringen har åbnet yderligt op og hævet antallet for hvor mange vi må forsamles.

Generalforsamlingen afholdes efter vedtægterne med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formand beretning.

3. Årsregnskab.

4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:

Formand (direkte valg)

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

b. Ulige årstal:

Bestyrelsesmedlem Thomas Sigurdsson

Bestyrelsesmedlem Jan Søe

Bestyrelsesmedlem Thomas Bech

7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

ALT for damernes Kvindeløb 2021

Nye datoer for kvindeløbet 2021

For bedst muligt at sikre, at kvindeløbet kan afvikles i 2021, er der valgt at afholde det i august/september.
Vi håber, at I vil støtte op om de nye datoer og vi glæder os til at se jer alle sammen til årets hyggeligste løbe- og gåture i sensommeren 2021

https://kvindeloeb.alt.dk/signup

Genåbning…

Kære medlemmer,

I tråd med Regeringens genåbning, følger vi med og åbner mere op for vores træning med optil grupper af 25 på de udendørs aktiviteter.

Vinter Cykeltræning

Fra onsdag den 3. marts og til April vil der være vinter cykeltræning med kaptajnerne Jens Peter og Charlotte. Træningen starter kl. 17 fra klubhuset.

Løb

Fra mandag den 1. marts kl. 17 deles mandagsløb på i grupper af 25.

MTB

Fra tirsdag den 2. marts køres fortsat vinterprogram som overgår til sommertiderne og forhold tillader det.

Vi håber og tror FIC er med i en af de kommende genåbninger så vi når at komme i svømmehallen. I den forbindelse vil vi forsøge at forlænge vores aftalte sæson med en måned eller to.

Mvh Bestyrelsen

Go træning

Godt nytår

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et godt nytår. Vi håber at der i løbet af forsommeren igen åbnes op for Danmark, at mange af restriktionerne lempes, så vi i Fredericia Triathlon Team igen kan mødes til sociale arrangementer, da det er dem der holder klubben sammen.

Samtidig vil vi gerne takke jer medlemmer for trofast at bakke op om Fredericia Triathlon Team, selvom det har været en tid med mange begrænsninger. Vi har mere eller mindre det samme antal medlemmer som vi havde inden pandemien hvilket vi er meget stolte af, der er mange klubber der lider på grund af nedgang i medlemstallet, hvilket selvfølgeligt gør ondt i økonomien.

Godt nytår til jer alle.

Træningsnyt

Cirkeltræning flyttet en time – tirsdage 20-21

For at imødekomme så mange af både FIC og Tri’s medlemmer har vi været nødsaget til at flytte cirkeltræningen med en time – til 20.00 – 21.00

Som en kompensation har vi nu fået rådighed over alle 18 pladser på holdet.

Vi er ikke i tvivl om det har konsekvenser for jer, og at det for nogle kan være sent at afslutte kl. 21. Men vi håber i vil bakke om dette. Når Corona’en forhåbentlig stilner af på et tidspunkt, sigter vi efter at komme tilbage til oprindelig tidspunkt. I hører nærmere fra Lonnie herom.

Tirsdagsspinning genopstarter

Vi er utrolig glade for at kunne byde velkommen til Johanne Engelhardt som ny Spinninginstruktør i Fredericia Triathlon Team.

Johanne er tidligere spinninginstruktør og har undervist i 7 år. I vil hører nærmere fra Johanne mht opstart på FB.

Mvh Bestyrelsen