Udsættelse af online generalforsamling 25. maj

Kære medlemmer,

da vi har erfaret at jurister hos DGI og DIF har den klare holdning at afholdelse af en online generalforsamling kun er lovlig hvis dette er beskrevet i vore vedtægter, ser vi os desværre endnu engang nødsaget til at udsætte generalforsamlingen der er planlagt til afholdelse i morgen d. 25. maj.

Vi er meget ærgerlig over endnu engang at måtte udsætte generalforsamlingen, men vi mener ikke i bestyrelsen at vi kan afholde en online generalforsamling når det ikke fremgår af vore vedtægter at det er tilladt, og juristerne vurderer at generalforsamlingen derfor ikke vil være lovlig.

Juristernes vurdering er som følger:

Spørgsmål:

Kan vi vælge at holde generalforsamlingen digitalt i stedet for som et fysisk møde, og derved undgå at udsætte generalforsamlingen?

Svar:

Som udgangspunkt er svaret nej. Der kan nemlig kun holdes elektronisk generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne. Det skyldes, at en elektronisk gennemførelse af en generalforsamling adskiller sig meget fra den traditionelle fysiske generalforsamling, og derfor er det et tema, som medlemmerne skal have forholdt sig til ved at have stemt om en vedtægtsregel om det.

Men en forening kan dog, som tiden går, være i en nødretssituation, så det er presserende og nødvendigt at få gennemført generalforsamlingen. Derfor kan det være lovligt at holde generalforsamlingen elektronisk, selvom vedtægterne ikke indeholder en regel om det.

I kan se hele svaret her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreninger-generalforsamlingen-i-en-tid-med-corona

Vi håber på jeres forståelse for at vi desværre endnu engang må aflyse generalforsamlingen, vi vil nu nøje følge Mette Frederiksens udmeldinger og indkalde til en fysisk generalforsamling så snart det vil være muligt at mødes fysisk.

En god søndag aften til jer alle.

På bestyrelsens vegne

Carsten Andersen

Træning i FTT starter langsomt op

Kære medlemmer,

Med baggrund i en opfordring men også retningslinje modtaget fra DIF/DGI samt Triathlon Danmark, åbner vi i FTT så småt op for træning igen. Men da vores største udfordring i den forbindelse lige nu er et max. antal på 10 personer, foregår træningen delvist på eget initiativ.

Mandagsløb.

Grundet et holdstørrelse på op mod 40 personer, trænes der fortsat individuelt. Træningsprogrammer ses på FB.

Cykeltræning

Tirsdag den 5. starter cykeltræning, hvor vi samtidig starter ungdommen op. Der køres i hold af max 10 personer (9+1) til andet er frigivet, hvor træningen koordineres af Charlotte Boye.Torsdag kører vi både Charlotte og Thomas Bech.

Der kørers ud til en rundstrækning med afstand, og opstart i hver ”hjørne” af rundstrækningen.

Det er vigtigt, at deltagerne har eget grej med i form af slanger, pumpe, dækjern energi og væske.

De unge+13 har tilladelse hjemmefra i det omfang, at de ikke er myndige.

Svømning

Vores svømmetræner har nu fået ”opfrisket værktøjskassen” for Open Water træning, og vi vil denne sæson tilbyde træning på Øster strand. Tiderne og hvordan det bliver afviklet, vil vi kommer tilbage med.

MTB træning

MTB træningen starter op d. 12. maj. Vi mødes foran FTT kl 17 og varmer op på vej til skoven.

Vi deler os op efter niveau og antal. 

Alle niveauer kan deltage.

Det er vigtigt, at deltagerne har eget grej med i form af slanger, pumpe, dækjern energi og væske.

Ovenstående træning gennemføres under forudsætning af at nedenstående kan overholdes:

Overordnede retningslinjer:

 • Alle aktiviteter foregår udendørs med god afstand til hinanden så selvfølgelig ingen håndtryk eller krammere
 • Ingen fælles omklædning eller åbning af indendørs klubfaciliteter
 • Alle holde en høj grad af hygiejne gennem hyppig håndvask og/eller afspritning af hænder
 • Ingen træning for atleter der har smittede eller højrisikopersoner i husstanden
 • Sørg gerne for at opdele træningen i mindre faste grupper, så der så vidt muligt trænes med de samme træningsmakkere. Benyt f.eks. Klubmodul eller Facebook til at organisere det
 • Forsøg at planlægge klubtræningen i tidsrum, hvor risikoen for at møde andre er mindst.

Svømning:

 • Overhold som altid anbefalinger for åbent vandsvømning
 • Vi anbefaler, at vandet er min. 13 gader ved svømning i åbent vand
 • Specielt ved COVID-19:
  • Svøm sammen med afstand (2 meter)
  • Klæd om med god afstand til hinanden – både før og efter træning.

Cykling:

 • Cykel i mindre grupper
 • Hold afstand
 • Undgå at snyde næse eller spytte med andre i nærheden.

Løb (ind til videre på individuelt plan):

 • Mød op omklædt
 • Løb med god afstand til hinanden
 • Find gerne alternative løberuter hvor hr. og fru. Jensen ikke er
 • Løbes der i intervaller så start med f.eks. 10 sekunders mellemrum, så der også under intervallet holdes afstand. 

Læs mere om retningslinjerne her:

https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/4/20200420_prmdiftilpasseranbefalingeromudendrsidrt

Mvh

Bestyrelsen – FTT

Ny dato for generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Fredericia Triathlon Team mandag d. 25. maj 2020 kl. 19.00 i klublokalet med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.
b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:
Formand (direkte valg) Carsten Andersen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensen modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersen modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen modtager genvalg

b. Ulige årstal:
Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaard ønsker at udtræde af bestyrelse for at hellige sig ungdomsafdelingen. skal vælges et nyt medlem for 1 år.
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

På bestyrelsens vegne
Carsten