Generalforsamlingen 2020

Kære medlemmer Til generalforsamlingen onsdag d. 24. juni kl. 19.00 i thansen loungen Monjasa Park er der ikke indkommet nogle forslag. Der er almindeligt valg til bestyrelsen på 3 bestyrelsesposter for 2 år og en bestyrelsespost for et år. Til de fire ledige poster opstiller følgende medlemmer:

Henrik Thomsen genopstiller til bestyrelsen

Charlotte Boye

Thomas Sigurdsson

Jesper Trier

Jan Tolstrup

Som udgangspunkt er det følgende poster der skal besættes efter generalforsamlingen:

Træning:

·      Kontakt til trænere for seniorer

·      I samarbejde med trænerne udarbejde plan for den daglige træning

·      Sikre at vi har en veluddannet og opdateret trænerstab

·      Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. samarbejdsaftale

·      Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. administrering af svømmearmbånd

IT:

·      Vedligeholde og udvikle vores hjemmeside

·      Vedligeholde og udvikle vore SOME

·      Administrere webhotel

·      Administrere domænenavne

·      Komme med input til mulige digitaliseringsmuligheder

Sponsorer og tøj:

·      Opsøge og indgå aftaler med potentielle sponsorer

·      Vedligeholde og opdatere eksisterende sponsorater

·      Sponsorpleje

·      Kontakt til leverandør af klubtøj

Aktiviteter:

·      Klubfest- julefrokost mm.

·      Klubaftener med sponsorer

·      Fællesspisninger

·      Interne trænings turneringer

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2. Formand beretning. 3.Årsregnskab. 4.Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse afkontingent.

6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:

Formand (direkte valg) CarstenAndersen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensenmodtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersenmodtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsenmodtager genvalg

b. Ulige årstal:

Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaardønsker at udtræde af bestyrelse for at hellige sig ungdomsafdelingen. Der skal vælges et nyt medlem for 1 år.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

På bestyrelsens vegne

Carsten

Husk generalforsamling 24. juni

Kære medlemmer

Husk at vi afholder generalforsamling onsdag d. 24. juni 2020 kl. 19.00 i thansen loungen, Monjasa park.

Fra kl. 17.00 holder Pølsekutteren ved loungen og der vil være mulighed for at få lidt til ganen på klubbens regning.

Husk at kandidater skal til bestyrelsen og forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes på ny senest i morgen onsdag d. 17. juni 2020, da dette juridisk er at betragte som en ny generalforsamling.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:
    Formand (direkte valg) Carsten Andersen modtager genvalg
    Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen modtager genvalg

b. Ulige årstal:
    Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaard ønsker at udtræde af bestyrelse for     at hellige sig ungdomsafdelingen. skal vælges et nyt medlem for 1 år.
    Bestyrelsesmedlem
    Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

Som udgangspunkt er det følgende poster der skal besættes efter generalforsamlingen:
Træning:

 • Kontakt til trænere for seniorer
 • I samarbejde med trænerne udarbejde plan for den daglige træning
 • Sikre at vi har en veluddannet og opdateret trænerstab
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. samarbejdsaftale
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. administrering af svømmearmbånd

IT:

 • Vedligeholde og udvikle vores hjemmeside
 • Vedligeholde og udvikle vore SOME
 • Administrere webhotel
 • Administrere domænenavne
 • Komme med input til mulige digitaliseringsmuligheder

Sponsorer og tøj:

 • Opsøge og indgå aftaler med potentielle sponsorer
 • Vedligeholde og opdatere eksisterende sponsorater
 • Sponsorpleje
 • Kontakt til leverandør af klubtøj

Aktiviteter:

 • Klubfest- julefrokost mm.
 • Klubaftener med sponsorer
 • Fællesspisninger
 • Interne trænings turneringer

På bestyrelsens vegne
Carsten

Open Water svømning

Kære Medl.

Så er der mulighed for at få hjælp til Open Water svømning, og Frederik Fournaise vil onsdage hen over sommeren 2020 være at finde på Øster Strand til at hjælpe Age Grupperne.

Tidspunktet hvor Frederik er på Stranden er kl. 17 på følgende onsdage……

 • Prøvedage – 17/6 og 1/7 (24/6 afholdes Generalforsamling)
 • Efter sommerferien –  5/8, 12/8, 19/8 og 26/8.

Hvis du ønsker at være med,  skal du….

 • Være 18+
 • Kunne crawle minimum 50 meter
 • Selv medbringe dragt, briller, hætte i skarpe farver og havtaske.
 • Selv have creme til brandmand forbrænding
 • Medbring gerne drikkedunk

Der er bad og toilet faciliteter på Øster strand.

Vigtig info: Træningen er under egent ansvar

Med venlig hilsen

Henrik – FTT

Forhåbentligt endelig dato generalforsamling 2020

Vi har nu clearet af med Fredericia idrætscenter at vi i deres lokaler må forsamles op til 500 personer, derfor indkaldes hermed til generalforsamling i Fredericia Triathlon Team onsdag d. 24. juni 2020 kl. 19.00 i thansen loungen ved stadion med følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:
    Formand (direkte valg) Carsten Andersen modtager genvalg
    Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersen modtager ikke genvalg
    Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen modtager genvalg

b. Ulige årstal:
    Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaard ønsker at udtræde af bestyrelse for     at hellige sig ungdomsafdelingen. skal vælges et nyt medlem for 1 år.
    Bestyrelsesmedlem
    Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne.

Da dette juridisk er at betragte som indkaldelse til en ny generalforsamling, skal kandidater der ønsker at stille op til en bestyrelsespost indsendes til bestyrelsen igen. Det samme skal forslag til vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Som udgangspunkt er det følgende poster der skal besættes efter generalforsamlingen:
Træning:

 • Kontakt til trænere for seniorer
 • I samarbejde med trænerne udarbejde plan for den daglige træning
 • Sikre at vi har en veluddannet og opdateret trænerstab
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. samarbejdsaftale
 • Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. administrering af svømmearmbånd

IT:

 • Vedligeholde og udvikle vores hjemmeside
 • Vedligeholde og udvikle vore SOME
 • Administrere webhotel
 • Administrere domænenavne
 • Komme med input til mulige digitaliseringsmuligheder

Sponsorer og tøj:

 • Opsøge og indgå aftaler med potentielle sponsorer
 • Vedligeholde og opdatere eksisterende sponsorater
 • Sponsorpleje
 • Kontakt til leverandør af klubtøj

Aktiviteter:

 • Klubfest- julefrokost mm.
 • Klubaftener med sponsorer
 • Fællesspisninger
 • Interne trænings turneringer

På bestyrelsens vegne
Carsten