Spinningsinstruktør og Kaptajn

Vi har brug for dine kræfter...

Er du  vores nye spinningsinstruktør?

Indendørssæsonen starter 1. Oktober 2020.

Du vil få en grundig introduktion i brugen af Iquniter, som anvendes i Ficness.
Har du erfaring er det en fordel, men ikke et krav.
Du vil indgå i en turnus torsdag & lørdag med de andre bikere.

Kontakt: Henrik Thomsen eller Bettina Meilandt for yderligere info

Javel kaptajn…Er du vores nye co-kaptajn….??

Til oktober går vi over til vintertræning og cykler onsdag kl. 17:00.

Vi mangler en co- kaptajn til en gruppe, så vi kan overlappe og evt. køre i 2 grupper, med 2 forskellige hastigheder.

Du kommer til at bestemmer hvilken rute der skal køres, om der kun skal køres en tur, eller om der skal køres tur med programmer.

Du er velkommen til at bruge de programmer, som bliver lavet for sæsonen, men må også gerne selv lave dem. Det vigtigste er, at få alle med rundt, så alle har en god træning.

Såå har du mod på dette, og tænker det er lige mig for at holde gang i min cykeltræning,  så er det dig vi mangler…

Kontakt: Henrik Thomsen eller Charlotte Boye for yderligere info

Konstituerende bestyrelsesmøde ny bestyrelse

Den nyvalgte bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2020 nåede lige inden sommer ferien at afholde et konstituerende bestyrelsesmøde. På mødet konstiturede bestyrelsen sig således:

  • Formand Carsten Andersen
  • Kasserer Jan Søe Dybdal
  • Børn og unge Thomas Bech
  • Trænere og Træning Henrik Thomsen
  • Aktiviteter Jesper Trier
  • Sponsorer og tøj Jan Tolstrup
  • IT Thomas Sigurdsson

Hele bestyrelsen kan ses her: http://fredericiatriathlonteam.dk/?page_id=222

Organisationsplan:

Generalforsamlingen 2020

Protokol fra generalforsamlingen 24.juni 2020 kl. 19.00 thansen loungen

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Claus Christoffersen valgt til dirigent. Karsten Olsen og Helle Middelhede valgt som stemmetællere.

2. Formand beretning. – Formandens beretning godkendt

3 Årsregnskab. – Regnskab og budget godkendt

4 Indkomne forslag:
                        a. Fra bestyrelsen. – Ingen indkomne forslag
                        b. Fra medlemmerne. – Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. – Kontingentet bibeholdes som det er

6. Valg af bestyrelse:
   Lige årstal:     Formand Carsten Andersen genvalg                       
                                  Bestyrelsesmedlem Tine Pedersen ikke genvalg
                                  Bestyrelsesmedlem   Dorthe Jensen ikke genvalg
                                  Bestyrelsesmedlem   Henrik Thomsen genvalg
     Ulige årstal:    Bestyrelsesmedlem   Jesper Abildgaard udtræder.
                                  Bestyrelsesmedlem
                                  Bestyrelsesmedlem

Tilstede var 37 stemmeberettigede der hver kunne afgive fire stemmer ialt 148 stemmer i alt.

Carsten Andersen valgt til formand uden modkandidat

Henrik Thomsen valgt for to år

Jesper Trier valgt for to år

Jan Tolstrup valgt for to år

Thomas Sigurdsson valgt for et år

Charlotte Boye ikke valgt

Afgivne stemmer i alt 148

7. Valg af to suppleanter.

Charlotte Boye valgt til 1. suppleant

Ole Nikolajsen valgt til 2. suppleant

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

Helle Lykke valgt til bilagskontrollant

Ole Nikolajsen valgt til bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt.

Thomas Bech året triathlet

Mathias Amtoft årets præstation