Godt nytår

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et godt nytår. Vi håber at der i løbet af forsommeren igen åbnes op for Danmark, at mange af restriktionerne lempes, så vi i Fredericia Triathlon Team igen kan mødes til sociale arrangementer, da det er dem der holder klubben sammen.

Samtidig vil vi gerne takke jer medlemmer for trofast at bakke op om Fredericia Triathlon Team, selvom det har været en tid med mange begrænsninger. Vi har mere eller mindre det samme antal medlemmer som vi havde inden pandemien hvilket vi er meget stolte af, der er mange klubber der lider på grund af nedgang i medlemstallet, hvilket selvfølgeligt gør ondt i økonomien.

Godt nytår til jer alle.