Indkaldelse til generalforsamling 2017

Kære medlemmer,
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Klublokalet Vester ringvej 100, 7000 Fredericia, søndag d. 26. marts kl. 14.00. 
På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretning.
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:
a) Fra bestyrelsen.
b) Fra medlemmerne.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:
a) Lige årstal:     Formand (direkte valg)
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
 b) Ulige årstal:   Bestyrelsesmedlem (Jan Søe Dybdal modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Gry Thomsen ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Bestyrelsen ønsker at supplere sig med et medlem der skal arbejde med sponsorater))
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt.
I henhold til vedtægterne skal navne på kandidater der ønsker at stille op til de bestyrelsesposter der er på valg skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.Forslag fra klubbens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.Bestyrelsen skal senest 4 dage inden generalforsamlingen udsende liste med kandidater til bestyrelsen og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne. 
Se vedtægterne her 
På bestyrelsens vegne
Carsten 

En kommentar til Indkaldelse til generalforsamling 2017

 1. Dorthe Elisabeth Jensen skriver:

  Information vedr generalforsamlingen på søndag d. 26. marts:
  Kl. 14.00 starter GF med kaffe/the og kage.
  Kl ca 16.00 er der tid til en times motion. Alle kan deltage.
  0-posterne i Madsby skal findes.
  Alle starter fra klubben og får udleveret 0-kort.
  Du kan enten GÅ, LØBE eller CYKLE rundt efter posterne.
  Hvis du er på MTB, kan du nå at prøve PUMP-TREK banen efter du har fundet posterne.
  Der vil være små lodtrækningspræmier, men kun til dem der har været aktive.
  Aftensmaden ankommer varm kl. 17.30 og vi spiser umiddelbart herefter. Der vil blive serveret sodavand og hvidvin til maden.
  Vel mødt til en AKTIV GF, som garanteret bliver hyggelig.
  På best vegne
  Gry og Dorthe

Skriv et svar

Seneste nyheder