Generalforsamling 2019

Kære medlemmer,
Hermed dagsorden til den ordinære generalforsamling i Klublokalet Vester ringvej 100, 7000 Fredericia, mandag d. 4. marts 2019 kl. 19.00.

På generalforsamlingen skal følgende punkter behandles i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formand beretningg
3. Årsregnskab.
4. Indkomne forslag:
          a. Fra bestyrelsen.
          - Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændring nedenfor
          b. Fra medlemmerne.
          Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse:
          Lige årstal: Formand (direkte valg)
          Bestyrelsesmedlem
          Bestyrelsesmedlem
          Bestyrelsesmedlem

          Ulige årstal: Bestyrelsesmedlem (Jan Søe Dybdal modtager genvalg)
          Bestyrelsesmedlem (Thomas Bech modtager genvalg)
          Bestyrelsesmedlem (Jesper Nielsen modtager genvalg)
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.
9. Eventuelt.

 
 

Forslag fra bestyrelsen:

I forbindelse med vedtægtsændring på Dansk Triatlon Forbunds generalforsamling i 2018 hvor fastsættelsen af licenser blev ændret således at DTriF kan ændre prisen på licenser med øjeblikkelig virkning hvis dette vedtages på en generalforsamling. Ønsker vi i bestyrelsen at adskille klub kontingentet og købet af en licens ved DTriF. derfor dette forslag til vedtægtsændring:
 

Nuværende tekst

Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Det årlige kontingent opkræves løbende og gælder et år fra betalingsdagen.
Hvis ikke Kontingentet betales suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i orden.
Ind og udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren

 

Ny tekst

Kontingent:

Kontingentet består af to dele.
Et klubkontingent der fastsættes for et år ad gangen på Fredericia Triathlon Teams ordinære generalforsamling.
En licens til Dansk Triatlon Forbund der fastsættes på Dansk Triatlon Forbunds generalforsamling.
Det årlige kontingent til Fredericia Triathlon Team og licens til Dansk Triathlon Forbund opkræves løbende og gælder et år fra betalingsdagen.
Hvis ikke Kontingentet og Licens betales suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i orden.
Ind og udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.

 

På bestyrelsens vegne
Carsten Andersen
Formand 
 

Skriv et svar

Seneste nyheder