Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer,

 

Bestyrelsen havde på generalforsamlingen d. 4. marts fremsat et forslag til ændring af vedtægterne. Da vi ikke var stemmeberettigede deltagere nok ved generalforsamlingen jvf. vedtægterne § 12 der siger:

 

§12

Ændringer af vedtægter:

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af medlemmerne er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivende stemmer også er for forslaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede, er forslaget vedtaget.

 

Indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 2. april 2019 kl. 18.30 i klublokalet med følgende dagsorden:

 

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 1. Indkomne forslag Fra bestyrelsen.
 1. Forslag fra bestyrelsen:
  I forbindelse med vedtægtsændring på Dansk Triatlon Forbunds generalforsamling i 2018 hvor fastsættelsen af licenser blev ændret således at DTriF kan ændre prisen på licenser med øjeblikkelig virkning hvis dette vedtages på en generalforsamling. Ønsker vi i bestyrelsen at adskille klub kontingentet og købet af en licens ved DTriF. derfor dette forslag til vedtægtsændring:
   

  Nuværende tekst

  Kontingent:

  Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
  Det årlige kontingent opkræves løbende og gælder et år fra betalingsdagen.
  Hvis ikke Kontingentet betales suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i orden.
  Ind og udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren

  .

  Ny tekst

  Kontingent:

  Kontingentet består af to dele.
  Et klubkontingent der fastsættes for et år ad gangen på Fredericia Triathlon Teams ordinære generalforsamling.
  En licens til Dansk Triatlon Forbund der fastsættes på Dansk Triatlon Forbunds generalforsamling.
  Det årlige kontingent til Fredericia Triathlon Team og licens til Dansk Triathlon Forbund opkræves løbende og gælder et år fra betalingsdagen.
  Hvis ikke Kontingentet og Licens betales suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i orden.
  Ind og udmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren.
   
   
   
   
  På bestyrelsens vegne
  Carsten Andersen
  Formand

 

 

Skriv et svar

Seneste nyheder