Udsættelse af online generalforsamling 25. maj

Kære medlemmer,

da vi har erfaret at jurister hos DGI og DIF har den klare holdning at afholdelse af en online generalforsamling kun er lovlig hvis dette er beskrevet i vore vedtægter, ser vi os desværre endnu engang nødsaget til at udsætte generalforsamlingen der er planlagt til afholdelse i morgen d. 25. maj.

Vi er meget ærgerlig over endnu engang at måtte udsætte generalforsamlingen, men vi mener ikke i bestyrelsen at vi kan afholde en online generalforsamling når det ikke fremgår af vore vedtægter at det er tilladt, og juristerne vurderer at generalforsamlingen derfor ikke vil være lovlig.

Juristernes vurdering er som følger:

Spørgsmål:

Kan vi vælge at holde generalforsamlingen digitalt i stedet for som et fysisk møde, og derved undgå at udsætte generalforsamlingen?

Svar:

Som udgangspunkt er svaret nej. Der kan nemlig kun holdes elektronisk generalforsamling, hvis det fremgår af vedtægterne. Det skyldes, at en elektronisk gennemførelse af en generalforsamling adskiller sig meget fra den traditionelle fysiske generalforsamling, og derfor er det et tema, som medlemmerne skal have forholdt sig til ved at have stemt om en vedtægtsregel om det.

Men en forening kan dog, som tiden går, være i en nødretssituation, så det er presserende og nødvendigt at få gennemført generalforsamlingen. Derfor kan det være lovligt at holde generalforsamlingen elektronisk, selvom vedtægterne ikke indeholder en regel om det.

I kan se hele svaret her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreninger-generalforsamlingen-i-en-tid-med-corona

Vi håber på jeres forståelse for at vi desværre endnu engang må aflyse generalforsamlingen, vi vil nu nøje følge Mette Frederiksens udmeldinger og indkalde til en fysisk generalforsamling så snart det vil være muligt at mødes fysisk.

En god søndag aften til jer alle.

På bestyrelsens vegne

Carsten Andersen