Generalforsamlingen 2020

Kære medlemmer Til generalforsamlingen onsdag d. 24. juni kl. 19.00 i thansen loungen Monjasa Park er der ikke indkommet nogle forslag. Der er almindeligt valg til bestyrelsen på 3 bestyrelsesposter for 2 år og en bestyrelsespost for et år. Til de fire ledige poster opstiller følgende medlemmer:

Henrik Thomsen genopstiller til bestyrelsen

Charlotte Boye

Thomas Sigurdsson

Jesper Trier

Jan Tolstrup

Som udgangspunkt er det følgende poster der skal besættes efter generalforsamlingen:

Træning:

·      Kontakt til trænere for seniorer

·      I samarbejde med trænerne udarbejde plan for den daglige træning

·      Sikre at vi har en veluddannet og opdateret trænerstab

·      Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. samarbejdsaftale

·      Kontakt til Fredericia Idrætscenter vedr. administrering af svømmearmbånd

IT:

·      Vedligeholde og udvikle vores hjemmeside

·      Vedligeholde og udvikle vore SOME

·      Administrere webhotel

·      Administrere domænenavne

·      Komme med input til mulige digitaliseringsmuligheder

Sponsorer og tøj:

·      Opsøge og indgå aftaler med potentielle sponsorer

·      Vedligeholde og opdatere eksisterende sponsorater

·      Sponsorpleje

·      Kontakt til leverandør af klubtøj

Aktiviteter:

·      Klubfest- julefrokost mm.

·      Klubaftener med sponsorer

·      Fællesspisninger

·      Interne trænings turneringer

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 2. Formand beretning. 3.Årsregnskab. 4.Indkomne forslag:

a. Fra bestyrelsen.

b. Fra medlemmerne.

5. Fastsættelse afkontingent.

6. Valg af bestyrelse:

a. Lige årstal:

Formand (direkte valg) CarstenAndersen modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem Dorthe E. Jensenmodtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Tine S. Pedersenmodtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsenmodtager genvalg

b. Ulige årstal:

Bestyrelsesmedlem Jesper Abildgaardønsker at udtræde af bestyrelse for at hellige sig ungdomsafdelingen. Der skal vælges et nyt medlem for 1 år.

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

7. Valg af to suppleanter.

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt

Kun medlemmer over 15 år, der har betalt kontingent på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har stemmeret på denne.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

På bestyrelsens vegne

Carsten