Generalforsamlingen 2020

Protokol fra generalforsamlingen 24.juni 2020 kl. 19.00 thansen loungen

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Claus Christoffersen valgt til dirigent. Karsten Olsen og Helle Middelhede valgt som stemmetællere.

2. Formand beretning. – Formandens beretning godkendt

3 Årsregnskab. – Regnskab og budget godkendt

4 Indkomne forslag:
                        a. Fra bestyrelsen. – Ingen indkomne forslag
                        b. Fra medlemmerne. – Ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. – Kontingentet bibeholdes som det er

6. Valg af bestyrelse:
   Lige årstal:     Formand Carsten Andersen genvalg                       
                                  Bestyrelsesmedlem Tine Pedersen ikke genvalg
                                  Bestyrelsesmedlem   Dorthe Jensen ikke genvalg
                                  Bestyrelsesmedlem   Henrik Thomsen genvalg
     Ulige årstal:    Bestyrelsesmedlem   Jesper Abildgaard udtræder.
                                  Bestyrelsesmedlem
                                  Bestyrelsesmedlem

Tilstede var 37 stemmeberettigede der hver kunne afgive fire stemmer ialt 148 stemmer i alt.

Carsten Andersen valgt til formand uden modkandidat

Henrik Thomsen valgt for to år

Jesper Trier valgt for to år

Jan Tolstrup valgt for to år

Thomas Sigurdsson valgt for et år

Charlotte Boye ikke valgt

Afgivne stemmer i alt 148

7. Valg af to suppleanter.

Charlotte Boye valgt til 1. suppleant

Ole Nikolajsen valgt til 2. suppleant

8. Valg af bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant.

Helle Lykke valgt til bilagskontrollant

Ole Nikolajsen valgt til bilagskontrollantsuppleant.

9. Eventuelt.

Thomas Bech året triathlet

Mathias Amtoft årets præstation