Generalforsamling 7. juni 2021 kl. 19.00

I henhold til vedtægterne udsendes hermed de indkomne kandidater til valg til bestyrelsen og indkomne forslag.

På valg til bestyrelsen er:

  • Jan Søe der modtager genvalg
  • Thomas Bech der modtager genvalg
  • Thomas Sigurdsson der modtager genvalg

Der er ikke indkommet yderligere kandidater.

Indkomne forslag.

Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring. Det drejer sig om en helt ny paragraf, der skal muliggøre afholdelse af virtuel generalforsamling hvis vi igen kommer ud en en situation lignende situation som den vi har haft i 2020 og 2021. Forslaget til vedtægtsændring kan ses ved at klikke her.

På bestyrelsens vegne

Carsten 

Skriv et svar