Info fra best.

Information fra:

Bestyrelses mødet 21.08.2017

 • Der er bestilt træningsmaterialer til ungdomstræningen.Materialer til træning i ungdom bestilt. 
 • Simone starter som børne/ungdomstræner Tine koordinerer med Simone.
 • Kent stopper som træner, vi siger tak for en enorm stor indsats fra Kent i tidens løb.
 • Lars og Jesper fortsætter deres træner uddannelse på DTriF2
 • Hjemmesiden skal opdateres nu, vi undersøger eksterne leverandører vedr. pris og løsning således at en eventuel omkostning kommer på budgettet for 2018.
 • Vi “køber” nu svømmearmbåndene. Det betyder at når vi denne gang indsamler de gamle armbånd og udleverer nye armbånd bliver de personlige således at de ikke skal byttes mere. Henrik koordinerer dage hvor medlemmerne kan bytte rundt. Når vi siger at vi “køber” armbåndene betyder det at vi overtager armbåndene nu som Fredericia Triathlon Teams, FIC køber dem så tilbage hvis vi en dag ikke skal bruge dem mere.
 • Der er arrangeret en trænertur til Treldenæs– hytte er booket. turen afholdes med et spændende program hvor det vil forsøges at få en rød tråd igennem træningen.
 • Der åbnes for køb ved Trimtex inden for kort tid. Vi er ikke helt tilfredse med kvaliteten af specielt tridragterne og undersøger markedet for andre muligheder.
 • Bestyrelsen har sagt ja til at klubben skal gennemgå et Klubudviklingsforløb ved DGI. Der vil ogaå blive inddraget medlemmer i dette forløb specielt i analysefasen.

Information fra:

Bestyrelses mødet 17.05.2017

 • Ny mandags spisning med udmærket mad, desværre for få der benyttede sig af det. Næste spisning bliver grill som sommerafslutning d 26. Juni. Klubben giver tilskud så prisen holdes på 50 kroner pr. Kuvert.
 • Nye husregler hængt op. Husk at de er lavet for at vi kan bibeholde de fantastiske lokaler vi har i en god forfatning.
 • Rengøringsdagen gik rigtigt fint med en god fra klubben opbakning. Tak til alle jer der kom og gav en hånd med.
 • Der er bevilget tilskud på 12.495 kr. Til nye cykler til ungdom. Vi prøver at finde de sidste 12.495 kr. Vi bestiller cyklerne nu ved Kai.
 • Generelt har Trimtex overhold leveringstiderne. Løbeserie og cykelserien har fungeret OK, tri- dragterne har givet udfordringer. Kontrakten løber til og med 2018.
 • Aktivitetsudvalget er lukket ned således at nyt bestyrelsesmedlem kan starte nyt op.
 • Organisationsplan drøftes.
 • Klubudviklingsforløb opstarter vi ultimo september. Vi skal bruge medlemmer til interview.

Information fra:

Bestyrelses mødet 08.08.2016

 • Der foreligger en forespørgsel vedr. opslag på Facebook om medlemmer må lægge tilbud / invitationer til noget der ikke lige har med triathlon at gøre op?  Dette har bestyrelsen sagt nej til da vi ser en fare for at det kan blive umuligt at styre.
 • Tine arbejder videre med oplæg til cykler til ungdom. Vi ser om vi kan finde sponsorater eller puljer vi kan søge penge i.
 • Tine laver oplæg i forhold til tøj til udlån til ungdomsafdelingen.
 • Tine skriver opfordring ud til medlemmer om at donere våddragter der er blevet for små til klubben.
 • Kent Rothmejer stopper som Svømmetræner – Skal have fundet en ny.
 • Procedure og afl af armbånd ændres (dog ikke den kommende sæson)
 • Begyndertræner – mangler fortsat emner. 
 • Jubilæums festGruppen er i gang består af Ole N, Stinne P, Karina, Louise De har spørgsmål om hvem eller om der er nogen vi i BES, som vi ønsker skal med udover de medlemmer der er i klubben ??? 

Information fra:

Bestyrelses mødet 30.05.2016

 • Der er snart rengøringsdag i klublokalet, der skal gøres noget for at få flere deltagere fra FTT til rengøringsdagen, der har været lidt flovt så få der bød ind med hjælp sidst, når man tænker på hvor mange brugere af vore lokaler der er.
 • Lås på cykelskuret udskiftet med kodelås.
 • Der mangler cykler til låns til børnene, Tine kommer med et oplæg til hvad der skal bruges og hvorledes vi håndterer det.
 • Svømningen er afsluttet nu og starter op i september igen.
 • Vi prøver at få en aftale på plads med FIC således at Yoga kan blive et mere permanent tilbud.
 • Desværre er tøjet leveret med fejl på især tridragter der kommer nye leverancer, processen er i gang. Mangler sponsor/foto på hjemmesiden jf. aftale.
 • Aktivitetsudvalget har ”lav sæson ” holder møde igen efter sommerferien hvor vi tænker efterår, vinter og får ind. – ud fra det budget på ca. 10.000 vi har til aktiviteter
 • Vi har 5.000 kr. tilgode hos Bike and run der kan bruge til et event, Gry laver et opslag for at få ideer. Gry kontakter Ib Østergaard.

Information fra:

Bestyrelses mødet 29.02.2016

 • Der bliver ikke etableret cykelvaskeplads ved klublokalet, det er tilladt at bruge  den vandhane der er i den østlige del af stadion.
 • Der arbejdes på en anden løsning i forbindelse med adgang til depotrummet udenfor.
 • Henrik arbejder på tøjpakker til trænerne. Der defineres pakker alt efter behov.
 • Nyt træningshold Der arbejdes på at kunne tilbyde alternative træ ningsformer vi melder ud når aftalerne er på plads.
 • Svømmetider 2016/2017 Vi bibeholder de tider vi har. Vi arbejder på at få udvidet antal tider. Der skal ansøges start marts måned. Henrik undersøger om der er mulighed for 50 m. Bane tirsdag i stedet for torsdag.
 • Om søndagen når der er træner på skal man følge de programmer der er lagt for træningen og svømme i den bane trænerne anviser. Hvis anvisningerne fra trænerne ikke følges kan medlemmet udelukkes fra søndagssvømningen.
 • Lørdags spinning er ændret til kl. 08.00 – 08.55.
 •  Aktivitetsudvalget er kommet godt i gang der er mange små aktiviteter. For information om kommende aktiviteter klik her.
 • Tøjaftalen er på plads. Vi afventer med spænding første levering og opfordrer alle til at køre i klubtøj til stævnerne.
 •  Generalforsamling afholdes torsdag d. 31. marts kl. 19.00.
 • Økonomi elite 2016, herunder ansøgning eliteidræt. Fredericia Eliteidræt har bevilget 33.000 kr som tilskud til Andreas Schilling Andersen, Alberte Kjær Pedersen og Emil Deleuran Hansen.
 • Kriterier for ansøgning af tilskud til stævnedeltagelse. Der kan søges til internationale mesterskaber medlemmet har kvalificeret sig til.

Information fra:

Bestyrelses mødet 17.11.2015

 • Rasmus Steenbach undersøger pris på chip til depotrummet. Da prisen er over 10.000 kr. bliver investeringen ikke sat igang. Medlemmerne må fortsat tage nøglen i skuffen i køkkenet og bruge den til at låse op med.
 • Rasmus Steenbach undersøger ved FIC om der er mulighed for at etablere en vaskeplads til cykler. Mangler tilbagemelding fra Fredericia Idrætscenter.
 • Status på trænerudvalgsposter
 • a. Ken Rothemejer talsmand svømmetr.
 • b. Lars Eriksen Spinning
 • Tøj udvalget er i gang arbejder på en løsning i forbindelse med klubtøjet.
 • Aktivitets udvalg- der har været svømmetræning, der kommer juledekorationer, løb allerede 30 tilmeldte og cross duathlon samt fællesspisning.
 • Til 2016 er der forslag om træning, førstehjælp, slankehold, træningslejer, svømning over Lillebælt, tøse event, juledekorationer mv
 • Regulering på de gule armbånd et bookingsystem som f.eks. ved spinning. Det vil blive meget tungt administrativt og fjerne den flexibilitet der er i de gule armbånd i dag. Det skal påpeges at de gule armbånd kun er som supplement til den almindelige træning.
 • Medlemskab DGI. Dorthes forslag til medlemskab af DGI er vedtaget i bestyrelsen vi tegner i første omgang medlemsskab for 2016.
 • Forslag om en medlemsundersøgelse. Bestyrelsen mener at vi skal bruge visionsdagen i stedet for en medlemsundersøgelse. Vi afholder visionsdag d. 6. Februar kl. 10.00-15.00

Information fra:

Bestyrelses mødet 29.09.2015

 • Rasmus Steenbach undersøger pris på chip til depotrummet.
 • Rasmus Steenbach undersøger ved FIC om der er mulighed for at etablere en vaskeplads til cykler.
 • Der er afholdt instruktørkursus for spinning instruktører.
 • Gule armbånd bliver tanket op med 1200 nye klip. Medlemmerne skal dog fortrinsvis bruge de 4 svømmetider der er fællestræning. De gule armbånd er kun et supplement.
 • Da der er pres på svømmetrænerne arbejdes der på at finde yderlige svømmetrænere. Er der nogle der kender en svømmetræner der kunne være interreseredt må i gerne melde ind.
 • Der er gang i valg af ny leverandør af klubtøj. Der arbejdes på flere scenarier.
 • Hjælperfesten afholdes d.14. november 2015. på generalen. Der er pt. 93 tilmeldte deltagere.
 • Bestyrelsen arbejder på højtryk for at få beskrevet og bemandet en ny organisation, dette vil vi melde mere ud omkring senere.
 • Vi skal være bedre til at tage imod nye medlemmer, derfor har vi nu to medlemmer der fremover er kontaktpersoner for nye medlemmer. Navne og telefonnumre på disse kan findes på hjemmesiden under nye medlemmer. De vil fremover også stå for udlevering af chip til klublokalet.

325

Medlemmer

1991

Stiftelses år

5

Instruktører

22

Træningshold

Sociale medier: